Beheer en onderhoud van buitenruimtes, voor een meerwaarde in groen

Het beheer buitenruimte is bij BTL Realisatie in goede handen. De buitenruimte is het uitzicht naar buiten vanuit een gebouw, maar ook het aanzicht van een gebouw of gebouwencomplex. Het is daarom een bepalend factor in de waarde van een gebouw of een gebouwencomplex. Maar een groene mooi onderhouden buitenruimte is daarnaast van meerwaarde voor woon-, werk- en leefplezier. BTL Realisatie zorgt op vakkundige wijze dat een buitenruimte meerwaarde krijgt.

BTL beheer en onderhoud staan voor heldere communicatie en vakmanschap

BTL Realisatie is voor een integrale aanpak bij het beheer van de buitenruimte. Door een team van vakmensen wordt structureel de buitenruimte onderhouden. Open en duidelijke communicatie staat hierbij voorop. Er is vanuit BTL een duidelijk aanspreekpunt voor alles wat met onderhoud en beheer te maken heeft.  Verder wordt moderne technologie als een handige app ingezet om de communicatie sneller te laten verlopen. 

Voor het beheer van een buitenruimte kan BTL op verschillende wijze bijdragen. Zo behoort het samenstellen van een passend beheerconcept tot de mogelijkheden. Er is een mooie buitenruimte, hoe blijft deze mooi en waar kan er nog wat verbeterd worden? Ook de volledige uitvoering van dit beheerconcept kan door BTL worden gedaan. Verder is het mogelijk BTL in te schakelen voor integraal beheer van de buitenruimte.  Hierbij behoort de volledige plant- en boomverzorging in de buitenruimte. Verder kan BTL Realisatie ook worden ingezet voor incidentele gebeurtenissen waarbij meteen actie moet worden ondernomen. Zoals dat bijvoorbeeld nodig is bij de gladheidsbestrijding bij winterse weersomstandigheden. BTL Realisatie werkt met een team van professionals die vakmanschap leveren.